• रोजगार विनिमय बजारमा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।
  • रोजगारदाता (Employer) र अवसरको खोजीमा रहेका (Job Seekers) हरुको साझा मंच हो ।
  • तपाईसँग सीप छ र रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो साईटबाट तपाईले फाइदा लिन सक्नु हुनेछ ।
  • सीपयुक्त जनशक्तिको खोजीमा रहनु भएका रोजगारदाताहरुले समेत यो साइटबाट फाइदा लिन सक्नु हुनेछ ।
  • स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीको अवसर खोजी गर्नेहरुका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो साइटको निर्माण गरिएको हो ।
  • वैदेशिक रोजगारीबाट सीप, अनुभवका साथ फर्किनु भएको छ र रोजगारीको अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि यो साईट उपयोगी हुनेछ ।